WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS VERSTANDELIJK GEHANDICAPT
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
VG1,exclusief dagbesteding 821.818 613.437 553.891 517.686 221.132
VG1,inclusief dagbesteding 135.285 121.055 45.786 37.058 18.243
VG2,exclusief dagbesteding 3.774.126 2.648.453 2.365.906 2.290.953 1.013.830
VG2,inclusief dagbesteding 1.625.601 1.155.043 932.309 920.327 365.554
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 23.012.954 24.499.467 24.858.126 27.579.823 14.929.882
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 16.421.330 15.784.039 17.175.132 19.480.957 9.971.536
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 16.278.223 17.037.675 17.142.466 18.486.595 9.229.713
VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 13.958.047 12.739.037 12.851.825 13.862.130 7.002.587
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 5.838.864 7.132.946 7.158.883 8.371.653 4.811.487
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 6.700.109 6.879.974 7.617.097 8.686.528 4.685.415
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 2.681.968 3.527.409 4.322.913 4.221.647 2.225.063
VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 5.003.534 5.331.350 5.564.079 6.224.071 3.191.359
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 1.218.513 1.944.815 2.159.903 2.730.082 1.416.472
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 2.451.618 3.254.614 4.499.594 5.372.691 2.812.428
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 676.254 1.240.869 986.451 1.245.461 603.362
VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 2.681.712 2.761.833 3.171.651 3.454.048 1.899.452
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 11.086.740 10.485.527 11.365.985 14.405.210 8.367.847
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 18.299.325 20.262.905 23.600.169 27.309.243 14.949.462
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 8.430.744 10.079.664 10.845.371 11.566.579 6.085.921
VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 16.229.794 15.545.751 15.891.492 15.532.094 7.888.678
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 153.950 180.570 346.035 448.215 358.782
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 3.108.280 3.746.107 4.553.721 5.057.174 2.529.081
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 1.272.260 1.855.721 2.324.886 2.852.998 1.712.875
VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 6.060.307 5.171.878 4.490.133 4.580.876 2.446.450
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 510.789 726.766 613.622 461.889 211.210
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 584.183 830.508 1.108.102 1.617.928 852.977
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 232.170 318.923 225.945 315.701 292.722
VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 1.920.537 2.617.649 2.510.962 2.398.895 956.322
Totaal 171.169.035 178.493.985 189.282.434 210.028.512 111.049.840