Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG1 exclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €1.928 €1.218 €248 €234 €55
ZZP basisprestatie €819.890 €612.219 €553.643 €517.452 €431.884
Totaal €821.818 €613.437 €553.891 €517.686 €431.938