WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG1 exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 1.928 1.218 248 234 55
ZZP basisprestatie 819.890 612.219 553.643 517.452 324.286
Totaal 821.818 613.437 553.891 517.686 324.341