WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG1 inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 3.206 0 0 0 0
ZZP basisprestatie 132.079 121.055 45.786 37.058 27.516
Totaal 135.285 121.055 45.786 37.058 27.516