WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 57.758 108.943 212.483 202.890 175.737
Dagbesteding 1.206.593 1.459.766 1.243.032 1.478.816 1.177.577
Toeslagen 48.378 120.469 96.148 81.207 88.897
Toeslagen overig 96.967 206.570 81.004 44.538 19.916
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 89 68.764 131.439 199.315 179.773
ZZP basisprestatie 21.603.169 22.534.955 23.094.019 25.573.057 20.862.068
Totaal 23.012.954 24.499.467 24.858.126 27.579.823 22.503.967