WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 23.259 44.673 84.833 155.934 144.064
Dagbesteding 9.450 35.887 7.489 65 67
Toeslagen 65.885 68.635 63.237 135.611 55.578
Toeslagen overig 52.856 39.468 71.000 147.433 83.303
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 176.175 285.090 194.067 198.371 201.766
ZZP basisprestatie 16.093.705 15.310.286 16.754.506 18.843.543 14.415.085
Totaal 16.421.330 15.784.039 17.175.132 19.480.957 14.899.863