WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 230 638 0
Dagbesteding 327.023 373.472 327.770 425.393 370.996
Toeslagen 34.222 13.800 27.543 37.184 25.746
Toeslagen overig 98.114 69.085 22.815 54.926 5.734
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 8.447 33.166 27.706 47.681
ZZP basisprestatie 15.818.864 16.572.871 16.730.942 17.940.748 13.536.965
Totaal 16.278.223 17.037.675 17.142.466 18.486.595 13.987.121