WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG3 (VG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 311 78 0 0
Dagbesteding 16.082 13.052 3.800 99 0
Toeslagen 41.768 58.496 31.663 36.673 35.456
Toeslagen overig 10.569 13.955 14.686 37.866 78
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 120.338 189.396 133.708 119.269 125.608
ZZP basisprestatie 13.769.291 12.463.826 12.667.889 13.668.222 10.587.288
Totaal 13.958.047 12.739.037 12.851.825 13.862.130 10.748.429