Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €12.582 €22.180 €30.443 €63.263 €95.113
Dagbesteding €731.228 €842.200 €691.794 €895.899 €1.002.720
Toeslagen €5.753 €2.091 €6.020 €29.093 €46.142
Toeslagen overig €70.175 €124.236 €25.005 €19.306 €37.312
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €0 €57.651 €90.185 €137.499 €170.429
ZZP basisprestatie €5.019.126 €6.084.587 €6.315.437 €7.226.508 €8.463.721
Totaal €5.838.864 €7.132.946 €7.158.883 €8.371.568 €9.815.437