WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 12.582 22.180 30.443 63.263 64.948
Dagbesteding 731.228 842.200 691.794 895.899 739.048
Toeslagen 5.753 2.091 6.020 29.093 34.117
Toeslagen overig 70.175 124.236 25.005 19.306 19.585
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 57.651 90.185 137.499 124.470
ZZP basisprestatie 5.019.126 6.084.587 6.315.437 7.226.508 6.267.473
Totaal 5.838.864 7.132.946 7.158.883 8.371.568 7.249.641