WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 13.903 17.529 27.950 37.934 34.156
Dagbesteding 0 24.641 1.689 0 0
Toeslagen 10.074 27.761 56.088 98.035 79.088
Toeslagen overig 0 1.646 1.208 26.386 232
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 90.515 147.617 123.255 166.143 135.537
ZZP basisprestatie 6.585.618 6.660.780 7.406.907 8.358.030 6.816.889
Totaal 6.700.109 6.879.974 7.617.097 8.686.528 7.065.902