Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €0 €0 €0 €241 €0
Dagbesteding €166.544 €153.495 €103.234 €150.650 €184.983
Toeslagen €47.077 €44.144 €43.506 €24.768 €29.704
Toeslagen overig €27.052 €22.401 €756 €0 €1.560
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €0 €8.857 €16.529 €23.978 €35.295
ZZP basisprestatie €2.441.295 €3.298.512 €4.158.888 €4.022.011 €4.139.204
Totaal €2.681.968 €3.527.409 €4.322.913 €4.221.647 €4.390.746