WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 0 241 0
Dagbesteding 166.544 153.495 103.234 150.650 133.370
Toeslagen 47.077 44.144 43.506 24.768 22.785
Toeslagen overig 27.052 22.401 756 0 1.063
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 8.857 16.529 23.978 24.856
ZZP basisprestatie 2.441.295 3.298.512 4.158.888 4.022.011 3.169.653
Totaal 2.681.968 3.527.409 4.322.913 4.221.647 3.351.727