WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG4 (VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 76 0 0 164
Dagbesteding 0 6.706 7.639 0 0
Toeslagen 79.748 62.144 52.667 55.627 23.360
Toeslagen overig 3.737 44.895 22.081 12.142 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 60.454 87.961 70.600 85.527 77.145
ZZP basisprestatie 4.859.595 5.129.568 5.411.092 6.070.775 4.783.803
Totaal 5.003.534 5.331.350 5.564.079 6.224.071 4.884.472