WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 9.655 9.275 14.556 19.633 9.014
Dagbesteding 198.870 336.978 377.828 489.663 376.233
Toeslagen 0 0 0 0 1.351
Toeslagen overig 12.304 32.775 6.412 6.213 919
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 14.958 30.203 57.504 48.937
ZZP basisprestatie 997.683 1.550.829 1.730.903 2.157.068 1.724.631
Totaal 1.218.513 1.944.815 2.159.903 2.730.082 2.161.087