WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 3.794 19.318 25.133 35.637 24.514
Dagbesteding 732 518 13.192 2.726 6.640
Meerzorg 0 0 10.047 164.580 36.000
Toeslagen 21.114 1.822 12.158 28.011 15.554
Toeslagen overig 28 1.558 2.394 9.851 1.736
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 27.330 55.783 43.382 54.655 52.327
ZZP basisprestatie 2.398.618 3.175.615 4.393.290 5.077.231 4.180.885
Totaal 2.451.618 3.254.614 4.499.594 5.372.691 4.317.655