WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 52.062 123.249 58.053 95.490 53.624
Toeslagen 30.404 22.689 21.452 33.606 25.360
Toeslagen overig 3.033 9.170 2.285 277 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 11.440 6.133 11.444 5.544
ZZP basisprestatie 590.756 1.074.321 898.528 1.104.644 732.958
Totaal 676.254 1.240.869 986.451 1.245.461 817.487