WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG5 (VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 773 0 0 0 101
Toeslagen 8.172 20.674 16.851 12.937 11.963
Toeslagen overig 532 0 0 9.091 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 27.026 18.119 20.625 24.789 20.032
ZZP basisprestatie 2.645.209 2.723.041 3.134.175 3.407.231 2.789.824
Totaal 2.681.712 2.761.833 3.171.651 3.454.048 2.821.919