WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 31.499 59.719 120.141 200.286 169.448
Dagbesteding 629.229 790.384 856.032 1.281.904 1.133.871
Toeslagen 54.092 34.537 35.438 76.639 105.590
Toeslagen overig 50.328 84.464 37.836 85.438 47.182
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 33.266 62.226 113.898 111.145
ZZP basisprestatie 10.321.591 9.483.156 10.254.312 12.647.044 11.288.556
Totaal 11.086.740 10.485.527 11.365.985 14.405.210 12.855.791