WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 42.352 80.216 161.530 198.541 187.973
Dagbesteding 4.032 59.012 23.308 0 56
Toeslagen 81.315 157.298 276.153 325.946 165.356
Toeslagen overig 119.065 260.485 122.708 135.488 79.408
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 130.381 256.911 141.336 181.800 173.704
ZZP basisprestatie 17.922.181 19.448.984 22.875.134 26.467.467 22.125.413
Totaal 18.299.325 20.262.905 23.600.169 27.309.243 22.731.910