WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 77 0 3.931
Dagbesteding 312.150 450.579 389.998 499.252 413.639
Toeslagen 143.631 124.687 94.773 69.585 36.196
Toeslagen overig 56.811 107.003 36.697 41.829 10.221
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 39.257 37.934 55.531 52.107
ZZP basisprestatie 7.918.152 9.358.137 10.285.892 10.900.382 8.736.787
Totaal 8.430.744 10.079.664 10.845.371 11.566.579 9.252.882