WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG6 (VG Wonen met intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 721 1.958 1.718 302
Dagbesteding 14.866 64.306 44.022 99 1.230
Toeslagen 140.757 179.669 176.977 158.458 114.945
Toeslagen overig 86.291 46.926 10.638 43.328 17.988
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 106.805 158.672 136.123 105.981 103.334
ZZP basisprestatie 15.881.074 15.095.457 15.521.773 15.222.510 11.684.914
Totaal 16.229.794 15.545.751 15.891.492 15.532.094 11.922.713