WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 414 600 839 4.671
Dagbesteding 0 24.972 86.175 107.226 144.824
Toeslagen 3.962 0 0 0 1.351
Toeslagen overig 0 28 1.817 1.030 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 2.204 8.518
ZZP basisprestatie 149.988 155.157 257.442 336.917 434.671
Totaal 153.950 180.570 346.035 448.215 594.035