WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 327 28.855 12.362 16.531 8.996
Dagbesteding 0 0 95 0 0
Meerzorg 81.758 328.432 699.847 716.007 546.397
Toeslagen 0 32.524 22.662 16.910 7.702
Toeslagen overig 7 1.722 58 1.924 61
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 5.059 18.059 8.543 1.408 3.201
ZZP basisprestatie 3.021.130 3.336.515 3.810.155 4.304.393 3.259.666
Totaal 3.108.280 3.746.107 4.553.721 5.057.174 3.826.023