WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 91.618 127.759 161.836 196.378 186.161
Meerzorg 0 39.147 0 0 0
Toeslagen 9.547 6.053 314 0 4.969
Toeslagen overig 59.480 76.626 4.477 5.295 30.815
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 10.912 20.664 20.104
ZZP basisprestatie 1.111.615 1.606.137 2.147.347 2.630.662 2.596.753
Totaal 1.272.260 1.855.721 2.324.886 2.852.998 2.838.802