WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG7 (VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding verzorging en gedragsregulering) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 152 32 563 450
Dagbesteding 0 15.909 0 0 0
Meerzorg 328.298 697.152 339.569 340.574 341.047
Toeslagen 11.883 7.174 10.492 2.372 10.876
Toeslagen overig 334 33.002 4.925 48.864 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 25.752 52.534 27.054 25.620 22.673
ZZP basisprestatie 5.694.040 4.365.955 4.108.062 4.162.884 3.263.487
Totaal 6.060.307 5.171.878 4.490.133 4.580.876 3.638.533