WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 1.897 8.125 8.813 668 421
Dagbesteding 0 0 14.067 0 0
Meerzorg 8.320 31.564 88.705 232.045 174.592
Toeslagen overig 0 0 331 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 10.858 14.981 12.346 21.083 22.073
ZZP basisprestatie 563.108 775.839 983.841 1.364.132 1.107.063
Totaal 584.183 830.508 1.108.102 1.617.928 1.304.149