Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €1.897 €8.125 €8.813 €668 €421
Dagbesteding €0 €0 €14.067 €0 €0
Meerzorg €8.320 €31.564 €88.705 €232.045 €233.428
Toeslagen overig €0 €0 €331 €0 €0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €10.858 €14.981 €12.346 €21.083 €27.286
ZZP basisprestatie €563.108 €775.839 €983.841 €1.364.132 €1.446.244
Totaal €584.183 €830.508 €1.108.102 €1.617.928 €1.707.379