WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 20.501 64.291 48.093 61.988 100.776
Meerzorg 4.708 0 0 0 0
Toeslagen 7.541 7.833 21 0 0
Toeslagen overig 6.523 694 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 3.256 3.844 3.611 12.928
ZZP basisprestatie 192.898 242.849 173.987 250.103 317.881
Totaal 232.170 318.923 225.945 315.701 431.585