WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 10 0 0 0 0
Meerzorg 45.830 50.538 53.085 78.302 0
Toeslagen 0 12.848 12.459 12.881 9.820
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 11.454 20.081 9.253 20.385 8.258
ZZP basisprestatie 1.863.243 2.534.182 2.436.166 2.287.327 1.409.125
Totaal 1.920.537 2.617.649 2.510.962 2.398.895 1.427.202