Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Verstandelijk gehandicapt (VG)

  • VG8 (VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €10 €0 €0 €0 €0
Meerzorg €45.830 €50.538 €53.085 €78.302 €0
Toeslagen €0 €12.848 €12.459 €12.881 €13.129
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €11.454 €20.081 €9.253 €20.385 €11.365
ZZP basisprestatie €1.863.243 €2.534.182 €2.436.166 €2.287.327 €1.884.868
Totaal €1.920.537 €2.617.649 €2.510.962 €2.398.895 €1.909.362