WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS VERPLEGING EN VERZORGING
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
VV10 (VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 1.260.866 1.764.454 3.058.392 3.497.832 2.969.300
VV10 (VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 248.839 544.264 568.128 693.587 326.595
VV1,exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 676.488 458.467 283.928 137.844 45.224
VV2,exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 3.084.125 2.181.126 1.379.294 905.623 324.889
VV3,exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 7.164.549 5.849.799 3.521.692 2.210.849 781.659
VV3,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 286.052 243.506 263.978 171.261 55.115
VV4 (VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 109.823.062 125.979.679 98.155.398 104.601.347 69.226.819
VV4 (VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 11.507.272 11.029.234 5.668.178 5.309.733 2.549.085
VV5 (VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 168.123.006 224.324.940 308.072.830 423.894.432 305.692.442
VV5 (VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 47.250.972 50.697.716 49.125.560 46.355.470 25.308.101
VV6 (VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 78.579.451 97.270.391 109.467.863 136.213.831 91.294.179
VV6 (VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 12.998.392 13.941.087 12.017.469 13.213.472 6.834.234
VV7 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 5.807.737 6.530.711 8.206.699 10.989.177 7.435.422
VV7 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 5.670.573 6.516.962 7.399.536 6.931.435 3.022.217
VV8 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 3.853.000 3.962.147 5.235.221 4.990.624 3.225.015
VV8 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 1.252.235 1.242.088 1.513.311 1.437.728 732.736
VV9 (VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 10.691 14.463 49.741 36.487 25.476
VV9 (VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 108.947 68.983 2.314 31.605 42.448
Totaal 457.706.255 552.620.016 613.989.533 761.622.336 519.890.956