WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV10 (VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 1.316 5.182 7.938 20.582 12.743
Opslag waardigheid en trots 17.835 23.180 0 0 .
Toeslagen overig 563 25.776 3.379 1.894 2.365
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 47 0 0
ZZP basisprestatie 1.241.152 1.710.315 3.047.028 3.475.356 3.938.739
Totaal 1.260.866 1.764.454 3.058.392 3.497.832 3.953.848