WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV10 (VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Opslag waardigheid en trots 3.987 8.593 0 0 .
Toeslagen overig 0 0 332 0 0
ZZP basisprestatie 244.852 535.671 567.796 693.587 538.202
Totaal 248.839 544.264 568.128 693.587 538.202