WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV3 exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 4.534 1.808 1.080 194 55
Toeslagen overig 0 114 29 58 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 947 0
ZZP basisprestatie 7.160.015 5.847.877 3.520.583 2.209.650 1.118.141
Totaal 7.164.549 5.849.799 3.521.692 2.210.849 1.118.196