WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV5 (VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2017 - 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2017 2018 2019 2020 2021
Behandeling 137.528 406.021 1.082.642 1.401.765 2.099.501
Opslag waardigheid en trots 1.716.783 2.417.918 3.404.350 0 0
Toeslagen overig 577.907 58.810 110.417 114.062 171.334
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 1.144 2.517 8.850 7.244 79.764
ZZP basisprestatie 103.903.378 165.237.740 219.718.682 306.549.760 420.219.165
Totaal 106.336.739 168.123.006 224.324.940 308.072.830 422.569.763