WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV5 (VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 406.021 1.082.642 1.401.765 2.185.100 604.284
Opslag waardigheid en trots 2.417.918 3.404.350 0 0 0
Toeslagen overig 58.810 110.417 114.062 183.468 42.016
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.517 8.850 7.244 80.935 29.552
ZZP basisprestatie 165.237.740 219.718.682 306.549.760 421.108.292 145.825.041
Totaal 168.123.006 224.324.940 308.072.830 423.557.794 146.500.893