Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV5 (VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €406.021 €1.082.642 €1.401.765 €2.179.105 €3.074.355
Opslag waardigheid en trots €2.417.918 €3.404.350 €0 €0 €0
Toeslagen overig €58.810 €110.417 €114.062 €182.758 €228.308
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €2.517 €8.850 €7.244 €80.935 €200.254
ZZP basisprestatie €165.237.740 €219.718.682 €306.549.760 €421.451.642 €658.964.890
Totaal €168.123.006 €224.324.940 €308.072.830 €423.894.440 €662.467.808