Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV5 (VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €302 €1.397 €1.462 €585 €397
Opslag waardigheid en trots €748.469 €818.995 €0 €0 €0
Toeslagen overig €4.284 €8.420 €5.882 €5.885 €6.499
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €521 €988 €739 €2.295 €1.496
ZZP basisprestatie €46.497.395 €49.867.916 €49.117.478 €46.346.706 €50.924.981
Totaal €47.250.972 €50.697.716 €49.125.560 €46.355.470 €50.933.374