WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV5 (VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 302 1.397 1.462 585 649
Opslag waardigheid en trots 748.469 818.995 0 0 .
Toeslagen overig 4.284 8.420 5.882 5.885 4.867
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 521 988 739 2.295 893
ZZP basisprestatie 46.497.395 49.867.916 49.117.478 46.346.706 38.180.977
Totaal 47.250.972 50.697.716 49.125.560 46.355.470 38.187.386