WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV6 (VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 76.986 196.685 218.391 338.320 326.799
Opslag waardigheid en trots 1.192.135 1.488.927 0 0 .
Toeslagen 18.034 14.812 18.350 0 0
Toeslagen overig 12.651 14.307 24.308 52.513 31.883
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 1.494 5.267 3.528 16.440 19.984
ZZP basisprestatie 77.278.151 95.550.393 109.203.286 135.806.559 142.382.496
Totaal 78.579.451 97.270.391 109.467.863 136.213.831 142.761.162