WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV6 (VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 88 288 246 404 432
Opslag waardigheid en trots 205.720 215.345 0 0 .
Toeslagen overig 1.698 1.793 1.077 1.107 101
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 80 1.904 2.352
ZZP basisprestatie 12.790.886 13.723.661 12.016.067 13.210.058 10.176.567
Totaal 12.998.392 13.941.087 12.017.469 13.213.472 10.179.452