WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV7 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op begeleiding) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 18.380 32.437 48.477 103.425 152.441
Meerzorg 12.428 0 0 0 0
Opslag waardigheid en trots 78.290 86.704 0 0 .
Toeslagen overig 1.597 1.916 1.915 6.300 5.546
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 0 1.837
ZZP basisprestatie 5.697.041 6.409.654 8.156.308 10.879.452 11.367.232
Totaal 5.807.737 6.530.711 8.206.699 10.989.177 11.527.056