WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV7 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op begeleiding) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 296 0 55 64 0
Meerzorg 0 33.970 71.829 154.044 167.594
Opslag waardigheid en trots 88.701 104.152 0 0 .
Toeslagen overig 0 0 0 62 0
ZZP basisprestatie 5.581.577 6.378.840 7.327.652 6.777.266 4.387.540
Totaal 5.670.573 6.516.962 7.399.536 6.931.435 4.555.134