WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV8 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 9.862 22.579 10.232 4.482 5.664
Meerzorg 124.134 0 43.236 936 23.834
Opslag waardigheid en trots 54.138 60.139 0 0 .
Toeslagen 0 0 1.493 0 176.872
Toeslagen overig 659 1.034 610 572 928
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 753 481 746 1.852
ZZP basisprestatie 3.664.208 3.877.642 5.179.170 4.983.889 4.919.525
Totaal 3.853.000 3.962.147 5.235.221 4.990.624 5.128.675