WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV8 (VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Meerzorg 0 0 0 19.822 54.979
Opslag waardigheid en trots 19.542 19.859 0 0 .
Toeslagen 29.539 30.945 30.073 4.696 0
Toeslagen overig 0 0 0 400 0
ZZP basisprestatie 1.203.153 1.191.284 1.483.237 1.412.810 994.673
Totaal 1.252.235 1.242.088 1.513.311 1.437.728 1.049.653