WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV9 (VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 0 202 41
Opslag waardigheid en trots 0 235 0 0 .
ZZP basisprestatie 10.691 14.228 49.741 36.285 25.435
Totaal 10.691 14.463 49.741 36.487 25.476