WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Verpleging en verzorging (VV)

  • VV9 (VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 0 0 805
Opslag waardigheid en trots 1.738 1.116 0 0 .
ZZP basisprestatie 107.208 67.868 2.314 31.605 63.002
Totaal 108.947 68.983 2.314 31.605 63.807