WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS AUDITIEF EN COMMUNICATIEF GEHANDICAPT
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZGA1,exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 37.778 0 48.674 50.315 25.684
ZGA1,exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 37.778 47.557 48.674 50.315 25.684
ZGA1,exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGA1,exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGA1,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGA1,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGA1,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGA1,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 73.288 0 172.445 207.426 125.213
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 73.288 96.674 172.445 207.426 125.213
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 301.466 0 588.219 818.129 374.587
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 301.466 344.717 588.219 818.129 374.587
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 163.330 0 0 0 0
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 163.330 29.237 0 0 0
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 542.536 0 644.509 666.017 276.754
ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 542.536 632.079 644.509 666.017 276.754
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 116.525 0 135.483 150.061 78.562
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 116.525 144.204 135.483 150.061 78.562
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 185.190 0 188.844 111.254 5.887
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 185.190 379.931 188.844 111.254 5.887
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 70.998 0 125.640 0 0
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 70.998 147.100 125.640 0 0
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 181.862 0 168.707 318.581 135.526
ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 181.862 149.588 168.707 318.581 135.526
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 127.644 0 127.998 135.518 58.835
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 127.644 134.222 127.998 135.518 58.835
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 77.463 0 81.603 85.182 22.298
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 77.463 81.440 81.603 85.182 22.298
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 10.550 0 66.934 69.135 36.374
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 10.550 65.590 66.934 69.135 36.374
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
Totaal 3.777.259 2.252.339 4.698.115 5.223.236 2.279.438