WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZZP basisprestatie 73.288 96.674 172.445 207.426 189.719
Totaal 73.288 96.674 172.445 207.426 189.719