WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA2 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 89 0 0 0 0
Toeslagen 0 0 0 6.263 4.868
ZZP basisprestatie 301.377 344.717 588.219 811.866 560.117
Totaal 301.466 344.717 588.219 818.129 564.984