WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 0 108 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 377 166 0 0
ZZP basisprestatie 542.536 631.702 644.343 665.910 466.779
Totaal 542.536 632.079 644.509 666.017 466.779