WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 2.081 841 0 0
Dagbesteding 29.514 29.039 21.677 29.816 22.117
Toeslagen overig 1.557 0 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 2.413 0 3.448 2.280
ZZP basisprestatie 85.454 110.672 112.966 116.796 94.259
Totaal 116.525 144.204 135.483 150.061 118.655