WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA3 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 119 76 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 0 17
ZZP basisprestatie 185.072 379.856 188.844 111.254 108.539
Totaal 185.190 379.931 188.844 111.254 108.556