WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 4.082 0 0 0 0
Meerzorg 0 0 0 0 34.696
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 41 0 398 4.645 2.205
ZZP basisprestatie 177.739 149.588 168.310 313.937 229.303
Totaal 181.862 149.588 168.707 318.581 266.204