WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 0 2.336 2.375 12.014 6.610
Toeslagen overig 17.903 17.868 9.264 1.370 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 1.954 1.219
ZZP basisprestatie 109.741 114.019 116.359 120.180 69.879
Totaal 127.644 134.222 127.998 135.518 77.709