WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Zintuiglijk Gehandicapt auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud)

  • ZGA4 (ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZZP basisprestatie 10.550 65.590 66.934 69.135 54.862
Totaal 10.550 65.590 66.934 69.135 54.862