WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS VISUEEL GEHANDICAPT
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZGV1,exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV1,exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV1,inclusief dagbesteding 43.804 0 0 0 0
ZGV1,inclusief dagbesteding 43.804 11.959 0 0 0
ZGV2 (ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging),exclusief dagbesteding 37.606 0 41.365 85.738 66.478
ZGV2 (ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging),exclusief dagbesteding 37.606 45.354 41.365 85.738 66.478
ZGV2 (ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging),inclusief dagbesteding 607.034 0 540.496 608.227 308.579
ZGV2 (ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging),inclusief dagbesteding 607.034 664.800 540.496 608.227 308.579
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 46.118 0 53.301 55.072 36.775
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 46.118 47.917 53.301 55.072 36.775
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 295.225 0 633.115 656.189 374.816
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 295.225 451.901 633.115 656.189 374.816
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 128.072 0 320.097 314.764 154.911
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 128.072 213.970 320.097 314.764 154.911
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 610.386 0 713.418 850.351 452.018
ZGV3 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 610.386 763.151 713.418 850.351 452.018
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 97.131 39.877 0
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 97.131 39.877 0
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 17.591 0 72.663 194.747 124.023
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 17.591 0 72.663 194.747 124.023
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 43.240 0 0 0 0
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 43.240 0 0 0 0
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 84.891 0 115.366 101.546 53.955
ZGV4 (ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 84.891 182.144 115.366 101.546 53.955
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 93.283 0 107.410 115.650 57.279
ZGV5 (ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 93.283 99.977 107.410 115.650 57.279
Totaal 4.014.500 2.481.173 5.388.725 6.044.323 3.257.668